Home
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA FN BRNO A LF MU

Specializované laboratoře

 

Elektroencefalografická laboratoř (EEG)

 
je určena pro snímání rutinního EEG záznamu i záznamů s využitím aktivačních metod,disponuje možností počítačového zpracování dat.
Zdravotní sestra pro provádění EEG vyšetření: Hanáková Hana, tel.: 532 232 094
 

Neurofyziologická  laboratoř 

Elektrofyziologie je dalším výzkumným oborem v psychiatrii. Zásluhu na tom má prof. Mišurec, který  se v 70.letech minulého století  podílel na zavedení kvantitativního farmakologického EEG v psychiatrii. Později byla metoda EEG znovu zavedena do výzkumu za pomoci dr. Riečanského ze Slovenské akademie věd ve studii ustálených vizuálních odezev při stimulaci 40 Hz při schizofrenii. Laboratoř EEG byla vybavena zařízením hd-EEG (128kanálový EGI stroj) s multimodální stimulační pracovní stanicí. 
Zaměstnanci: MUDr. Alena Damborská, Ph.D., MUDr. Robert Roman, Ph.D. - mail: Roman.Robert@fnbrno.cz
 

Laboratoř repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS)

Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) je neinvazivní metoda, kterou je možno indukovat změny metabolizmu v relativně malé oblasti mozkové kůry člověka. Používá se jako vhodný léčebný doplněk při léčbě depresí, farmakorezistentních sluchových halucinací, nebo negativních příznaků schizofrenie. Naopak léčba není vhodná pro pacienty, kde jsou doprovodným příznakem silné úzkosti.
Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Svěrák, mail: Sverak.Tomas@fnbrno.cz 
 
 

Psychologická laboratoř

je určena pro provádění běžných i speciálních psychodiagnostických vyšetření, včetně možnosti počítačové aplikace a počítačového zpracování dat.
Kontaktní psycholog: Mgr. Barbora Valková, mail: Valkova.Barbora@fnbrno.cz
Zdravotní sestra v psychologické laboratoři: Svatava Bartů, tel.: 532 232 319

 

© Psychiatrická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno