Vítejte na stránkách Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Naleznete zde informace především o výukové i výzkumné činnosti kliniky a o lidech, kteří na klinice působí. Rovněž zde najdete základní informace o zdravotnické činnosti naší kliniky. Více informací na stránkách FN Brno.              

Psychiatrie se z definice zabývá problematikou duševních chorob a poruch, přičemž klade důraz na léčbu, diagnostiku i prevenci. Je oficiálním medicínským oborem (tento status získala díky prokázání infekčního původu tzv. progresivní paralýzy) a za jejího otce je dnes považován Emil Kraepelin. Ten se v 19. století úspěšně pokusil o jakousi syntézu a klasifikaci desítek v té době známých duševních nemocí, přičemž pro ně vytvořil dvě hlavní kategorie – maniodepresivní a dementia praecox (schizofrenie).

Naše psychiatrická klinika je ambulantní i lůžkové zařízení, poskytující služby rovněž v oblasti péče psychologické. Soustřeďujeme se také na předcházení duševním poruchám a pomoc u nás naleznou jak pacienti dospělí, tak děti od tří let věku. Prioritou pro nás přitom není vysloveně léčba chronicky probíhajících duševních onemocnění – pozornost soustřeďujeme spíše směrem k akutní psychiatricko-psychologické péči. Základní i specializované postupy pracoviště jsou na vysoké úrovni. Fungujeme navíc coby metodické středisko pro obory psychiatrie a klinické psychologie v brněnském regionu. 

Samostatné kapitoly pak tvoří výzkum (s orientací na psychoterapii a biologickou psychiatrii), vzdělávání a v neposlední řadě účast na celospolečenských programech boje proti alkoholismu a dalším návykovým látkám.

Aktuality

Více aktualit

Kalendář

Nejsou naplánovány žádné budoucí akce.

Více událostí

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info